Home - РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯрекламна агенция

Рекламна агенция


За успешната реклама са нужни стратегически подход, планиране във времето, точни анализи, изграждане на "brand" и търговско лице на клиента. Изискванията към креативния подход стават все по-високи поради факта, че потребителите стават все по-имунизирани срещу рекламни послания. Количеството предоставени рекламни излъчвания към пазара отдавна не е определящ фактор за рекламния успех. Появата на интернет и налагането на интерактивността като модел на общуване предостави свобода, която коренно промени подхода към рекламата. Посланието вече не може да бъде наложено едностранно, защото потребителите си възвърнаха контрола върху избора. Успешната реклама създава силна емоционална връзка, изгражда положителни асоциации, създава възможност на потребителите да общуват с рекламния продукт и да го популяризират помежду си.
рекламна агенция