Home - СТУДИО ЗА АНИМАЦИЯстудио за анимация

Студио за анимация

Студио за анимация „Графити” е специализирано в предоставянето на анимационни решения за нуждите на компании от различни бизнес сектори.
Анимацията спомага за визуализирането на процеси, които не могат да бъдат заснети; замества текстовото разяснение при презентирането на различни услуги и продукти; изгражда реалистични образи и модели; скъсява дистанцията в отношенията потребител-информация и потребител-продукт.
Анимационните решения имат широко приложене в рекламата, архитектурата, недвижимите имоти, инжинерният дизайн, фармацията, софтуерната индустрия, образованието, киното, компютърните игри.